Energideklaration

När du köper ett hus har du från och med 1 januari 2009 rätt att kräva att det finns en energideklaration för huset. Säljaren ansvarar för att energideklaration utförs.

En energideklaration ger dig en helhetsbild över energianvändningen i huset som du är intresserad av att köpa. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset när det gäller energianvändningen och som inte försämrar innemiljön.

Läs mer om energideklaration!

Beställ energideklaration här

Kommentarer eller frågor är välkomna.

* Oblikatorisk fält