Överlåtelsebesiktning

P1030713Foto Marie Fägerman

Överlåtelsebesiktning

En besiktning görs för att du som köpare ska kunna uppfylla en del av din undersökningsplikt och som privatperson har man sällan de kunskaper som krävs för att genomföra besiktningen själv. Då kan du anlita en certifierad besiktningsman.

Att låta göra en noggrann besiktning innan köp gör att du upptäcker, förstår och kan kalkylera med husets fel och risker, så att du blir nöjd med ditt nya boende.

Marie Fägerman är av Sitac certifierad besiktningsman och ansluten till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) med därtill hörande förpliktelser.

Genom att anlita en certifierad besiktningsman får du därför en ökad trygghet när du genomför ditt husköp.

Läs mer!

Överlåtelsebesiktning för köpare enligt SBR-modellen

Här kan ni ladda ner en checklista på saker att förbereda inför besiktning!

Förberedelser inför besiktningen

Husesyn utför även överlåtelsebesiktningar på uppdrag av säljaren.

Läs mer!

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

 

Beställ besiktning här

Kommentarer eller frågor är välkomna.

* Oblikatorisk fält