Vårt ansvar

Genom att anlita en certifierad besiktningsman får Du en ökad trygghet när Du genomför ditt husköp. Marie Fägerman är certifierad av SP Sitac för överlåtelsebesiktning respektive för entreprenadbesiktning. Det innebär i korthet en säkerhet för att besiktningsmannen har erforderlig grundutbildning, mångårig erfarenhet, rätt ansvarsförsäkring samt följer utvecklingen inom sitt område. Marie Fägerman är medlem i SBR´s expertgrupper för överlåtelsebesiktning respektive entreprenadbesiktning, med de förpliktelser det innebär.

Ovan beskriven certifiering är frivillig.

Nedan visas villkoren för överlåtelsebesiktning samt SBR´s etiska regler.

Överlåtelsebesiktning för köpare enligt SBR-modellen

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

SBR etiska regler

Energideklarationer är lagstadgat och får endast utföras av certifierad energiexpert.

Marie Fägerman är certifierad energiexpert med behörighet N (normal).