Entreprenadbesiktning

P1030726Foto Marie Fägerman

Bygga nytt?

En slutbesiktning (entreprenadbesiktning) gör man för att fastställa att en entreprenad är kontraktsenligt och fackmässigt utförd. Är Du konsument är det Du som beställare som utser besiktningsman.

Enligt konsumenttjänstlagen ska besiktningen göras av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman och det är du som beställt entreprenaden som väljer vem du vill anlita.

Vid slutbesiktningen skriver besiktningsmannen ned eventuella fel och brister och noterar det du som byggherre har synpunkter på. Om byggprojektet inte kan godkännas så görs en ny slutbesiktning så fort felen åtgärdats.

De fel som entreprenören är ansvarig för skall denne rätta till. Det kan även gälla fel och brister som visar sig inom två år efter slutbesiktningen.

Husesyn utför även entreprenadbesiktningar åt kommersiella beställare.

Marie Fägerman är certifierad av SP Sitac för entreprenadbesiktning och medlem i SBR´s entreprenadbesiktningsgrupp.

Läs mer!

Slutbesiktning

Kontakta oss för förfrågning och tidsbokning!

Kommentarer eller frågor är välkomna.

* Oblikatorisk fält