Om

Om Husesyn Svenska Besiktningar AB

Husesyn Svenska Besiktningar AB ägs och drivs sedan starten 2006 av Marie Fägerman.

Bolagets kvalitetspolicy

  • Arbetet sker enligt kvalitetssäkrade rutiner och skall präglas av professionalitet, oberoende, opartiskhet och integritet.
  • Bolagets besiktningsmän är certifierade av SP SITAC och anslutna till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund med därtill hörande förpliktelser.
  • Företaget skall följa gällande lagstiftning.
  • Bolaget har gällande konsultansvarsförsäkring.
  • Bolaget har egen certifierad energiexpert.
  • Företaget skall verka för en hållbar utveckling genom att bidra till kunskapen om minskad resurs- och energiförbrukning.
  • Bolaget skall behålla det lilla företagets fördelar; stor omsorg om sin kund, individuellt och pedagogiskt formulerade utlåtanden, snabb och tydlig kommunikation, små overheadkostnader, flexibilitet och hög servicegrad.

[/list]

Bolagets verksamhetsområden

[list style=”list4″ color=”yellow”]

  • Överlåtelsebesiktning av småhus och kommersiella byggnader
  • Energideklaration
  • Entreprenadbesiktning

[/list]

Bolagets kunder

Privatpersoner, köpare, säljare, bostadsbolag, juridiska personer, statliga, kommunala myndigheter och bolag.